Syarat-Syarat

  1. Fi pendaftaran anggota baharu adalah RM30.00
  2. Keanggotaan KoPPIM terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang beragama Islam berumur 18 tahun dan ke atas yang menetap di Malaysia.
  3. Pemohon mestilah seorang yang waras dan tiada kesalahan jenayah serta bukan seorang yang bankrap atau tidak pernah dibuang daripada mana-mana koperasi dalam tempoh kurang daripada 1 tahun.
  4. Pemohon TIDAK DIBENARKAN mengeluarkan syer (saham) dalam tempoh 12 bulan pertama.
  5. Permohonan yang lengkap akan disemak dalam tempoh 7 hari waktu bekerja. Sekiranya pihak KoPPIM tidak menerima apa-apa dokumen dalam tempoh 4 minggu, permohonan keanggotaan tersebut akan dihapuskan.
  6. Pemohon hendaklah mengisi borang akuan (akan diberi secara online kepada anggota setelah bayaran Fi diselesaikan)

Halaman Utama KoPPIM

© Hak Cipta KoPPIM - 2020